Strategisk svensk forskning

Sverige är ett land som i allt högre utsträckning satsar på forskning. Detta märks till exempel på att allt fler upptäckter inom medicin, biologi och teknik presenteras på svenska universitet och forskningsinstitut. Regeringen har sedan en tid tillbaka ökat anslagen till svensk forskning, och sedan början på 90-talet finns också Stiftelsen för strategisk forskning. Denna stiftelse var en av många som skapades efter att man började avveckla löntagarfonderna under perioden 1991-94. Stiftelsen för strategisk forskning stöder olika typer av svensk forskning inom bland annat naturvetenskap och medicin men också plastikkirurgi på senare tid speciellt inom områden som bröstförstoring och ögonlaserbehandling. Deras kapital är idag över 11 miljarder kronor, en summa som växt sedan det första anslaget på sex miljarder kronor presenterades i mitten av 90-talet.

Svensk forskning och viktiga områden för strategisk forskning

Svensk forskning och bidrag

En sak som denna stiftelse gör är att dela ut bidrag som på olika sätt stödjer svensk forskning. De delar ut anslag på omkring 600 miljoner kronor varje år. Stiftelsen har bland annat sett till så att Sverige numera har flera så kallade forskarskolor, vilka syftar till att öka kompetensen bland forskare och bidra till mer avancerad forskning. De stödjer också unga forskare genom att dela ut bidrag och har bland annat startat programmet Framtidens forskningsledare. De använder också sina pengar till att presentera olika studier för allmänheten. Till exempel har de kommit fram till att teknikutvecklingen leder till en ökad automatisering i samhället, vilket i sin tur leder till att färre människor behövs i arbetslivet. Exempel på arbetsområden som svensk forskning visar kommer att börja försvinna inom några år är bland annat ekonomi och redovisning eftersom datorprogram kommer kunna utföra arbetsuppgifterna bättre.

Ett område där svensk forskning legat i framkant under det senaste årtiondet är de så kallade life sciences. Stiftelsen för strategisk forskning har bidragit med stort stöd till detta område. Andra områden där strategisk svensk forskning spelar en stor roll är bland annat IT, bioteknik och tillämpad matematik.