Så funkar slumpgeneratorer

Slumpgeneratorer är antagligen något som de flesta vet ungefär vad det är. Som namnet antyder handlar det om att ta fram ett visst tal eller objekt helt baserat på slumpen. Slumpgeneratorer kan verka vara något relativt simpelt, men faktum är att slumpen är ett stort och mycket komplicerat område. Till att börja med så måste man definiera begreppet slump. Slump är en så kallad icke-kausal händelse, vilket ungefär betyder att den inte är orsakad av något annat utan uppstår helt oberoende. Huruvida sann slump verkligen existerar har länge varit kontroversiellt. Man talar ofta om deterministisk slump, vilket har att göra med våra hjärnors eller verktygs oförmåga att sortera saker på ett korrekt sätt, och indeterministisk slump. Det senare antyder att slumpen är en form av naturlag, eller snarare en del av olika naturlagar. Forskningen kring slumpen är med andra ord inte helt entydig, och det finns många olika delområden av slumpen, som till exempel kaosteori.

Tänk på att spel, med inbyggda slumpgeneratorer, oftast är svåra att vinna på varför det är extra viktigt att spela med måtta på dessa. Vidtar du inga åtgärder på ditt spelande så finns risken att du utvecklar ett spelmissbruk.

Slumpgeneratorer och forskning kring slumpen

Slumpgeneratorer och onlinespel

Slumpgeneratorer används flitigt av nätcasinon, eftersom många spel bygger på just slumpen. När man spelar ett parti poker så är det slumpen som väljer vilka kort varje spelare får. Det handlar dock inte om slumpgeneratorer per se, utan istället om en algoritm som är inbyggd i spelet. Det går med andra ord rent teoretiskt att fuska i poker om man skulle känna till var någonstans denna algoritm börjar någonstans. Själva algoritmen är inte nödvändigtvis svår att få reda på, men det så kallade frövärdet, alltså var sifferkedjan startar, ändras så pass ofta att det i praktiken är omöjligt.

Slumpgeneratorer är också en del av casinospel som slots. Dessa bygger helt och hållet på slumpen, vilket gör spelen extremt, för att inte säga helt, oförutsägbara. Av denna anledning går det inte att lära sig vilka symboler eller kort som kommer komma upp, eftersom det är omöjligt att veta hur casinots slumpgeneratorer egentligen fungerar.