Hur funkar forskningsfinansiering?

Forskningsfinansiering är ett kontroversiellt område på många sätt, och ett ämne som flitigt diskuteras bland forskare, politiker och företag över hela världen. Det som gör forskningsfinansiering till ett så hett område är för att det är viktigt att veta vem som ligger bakom studien och vilken agenda som finns. Om ett företag bidrar med forskningsfinansiering till ett visst projekt så är det kanske för att de tror att resultatet av studien kommer gagna dem. Det kan också vara så att vissa företag vill finansiera forskning som de tror missgynnar en konkurrerande bransch eller ett rivaliserande företag. Av denna anledning har många länder strikta lagar och regler kring forskningsfinansiering och föredrar att satsa på till exempel statligt finansierad forskning istället för att företag går in och sponsrar.

Forskningsfinansiering kan ske genom olika kanaler

Forskningsfinansiering i Sverige

I Sverige så satsar regeringen årligen massor av pengar på forskningsfinansiering. Stiftelsen för strategisk forskning är en av alla institutioner som ger anslag till olika projekt. Denna stiftelse delar ut över en halv miljard kronor i bidrag och satsar bland annat på livsvetenskaperna (life sciences), bioteknik och IT. Att forskningsfinansiering är beroende av statliga bidrag är enligt många ett bra sätt att hålla forskningen oberoende, eftersom inga företag kan komma in och påverka resultatet eller enbart stödja vissa forskningsområden. Andra menar dock att forskningen går miste om stora summor pengar eftersom företag gärna skulle stödja vissa studier. Många ser det som självklart att staten ska ge stora bidrag till forskning, samtidigt som de inte har något emot att företag kan sponsra vissa studier i enstaka fall.

På universitet så kan man ansöka om bidrag till sin forskning förutsatt att detta godkänns av en handledare. Det går också att söka pengar genom extern finansiering, alltså att man får pengar i bidrag från staten eller i vissa fall från bolag inom näringslivet som är intresserade av att stödja vissa studier ekonomiskt.